کتاب فصل؛ زمینه ‌هم‌اندیشی مولفان و پژوهشگران برگزیده
56 بازدید
موضوع: سایر
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

حجت‌اسلام مهدي خداميان‌آراني، نويسنده و پژوهشگر حوزه‌هاي معرفتي، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، حضور برخي از نويسندگان جوان حتي نوجوان را در مراسم اختتاميه چهارهمين جشنواره كتاب فصل از نكات جالب توجه آن خواند و اظهار داشت: تشويق و حمايت از افراد نو قلم و كم تجربه در اين جايزه از اهميت و تاثير دو چنداني برخوردار است، چرا كه اغلب افراد صاحب نام كه حرفه اصلي آنها نويسندگي است، تجربه حضور در جشنواره‌ها و برنامه‌‌هاي گوناگون را داشته‌اند و به موفقيت‌هايي نيز در اين عرصه دست يافته‌اند، لذا تقدير از افراد كم سن و سال و كساني كه در ابتداي اين مسيرند،‌ مي‌تواند منشاء اثر و منشايي براي تقويت حيات علمي آنها باشد.

حجت‌الاسلام خداميان با اشاره به پخش چند نماهنگ در اجراي اين برنامه كه حدود يك سوم از زمان اين جشنواره را به خود اختصاص داد، گفت: اگر به جاي پخش اين‌گونه برنامه‌ها، فرصتي براي ديدار و تعامل نويسندگان و برگزيدگان فراهم شود، گفت‌وگو و هم‌انديشي شركت كنندگان، تحولات فراواني را در حوزه‌هاي پژوهشي فراهم خواهد آورد.

نويسنده كتاب «هفت شهر عشق؛ با نگاهي نو به حماسه حسيني» با پيشنهاد اختصاص زماني براي سخن گفتن برگزيدگان و بيان ايده‌هاي پژوهشي و تاليفاتي جديد كه دارند يا به آن دست يافته‌اند، عنوان داشت: در چنين مراسمي معرفي اثر برگزيده و ارايه گزارشي از كتاب منتشر شده، لزومي ندارد. در زمان عنوان شده، نويسندگان و پژوهشگراني كه ايده‌هاي جديدي دارند و به تنهايي فرصت جامه عمل پوشاندن به آنها را ندارند، مي‌توانند از آراي ديگران بهره‌مند شوند و ايده‌هاي خود را در اختيار ساير پژوهشگران قرار دهند.

برگزيده بخش دين چهاردهمين جشنواره كتاب فصل، با پيشنهاد ايجاد پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني يا ايجاد زمينه‌هايي براي تعاملات مجازي برگزيدگان چنين جشنواره‌هايي، خواستار ايجاد بستري براي تعاملات بيشتر برگزيدگان حوزه‌هاي گوناگون شد و گفت: ايجاد چنين فضاهاي هم‌انديشي و تعاملات فرهنگي مي‌تواند از دوباره‌كاري، موازي‌كاري و اتلاف زمان‌هاي تحقيقات پژوهشي بكاهد و به تقويت بنيان‌هاي فرهنگ مكتوب كشور كمك كند.

حجت‌اسلام مهدي خداميان‌آراني به دليل گردآوري و تحقيق مجموعه «فهارس الشيعه» كه به بازسازي و احياي هشت اثر از منابع كهن ميراث شيعي مي‌پردازد، در چهارهمين كتاب فصل جمهوري اسلامي در بخش دين برگزيده شد.