با من تماس بگیرید
38 بازدید
ناشر: وثوق
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 5
زبان : فارسی
در زندگى خود با مشکلى روبرو مى شوى به در خانه او مى روى ودست به دعا بر مى دارى و صدایش مى زنى. و منتظر مى شوى تا او جواب دعاى تو را بدهد. ولى بعضى وقت ها جوابى نمى شنوى، براى همین با خود فکر مى کنى که نکند او دعاى مرا نشنیده باشد و آنگاه مى گویى: «خدایا گوشى را بردار !». اما او که از همه شنواتر است و همیشه منتظر تماس ما مى باشد پس مشکل در کجاست؟ نکند ما از راه و رسم دعا کردن، بى خبر مانده ایم؟ او وعده داده است دعاى بندگان خود را مستجاب مى کند به شرط آنکه آنان آداب دعا کردن را مراعات کنند. این کتاب به تو کمک مى کند تا بتوانى بهتر و بهتر دعا کنى و زودتر به خواسته هایت برسى. همچنین تو را با بیش از پنجاه دعاى معتبر، مفید و مختصر آشنا مى سازد. با خواندن این کتاب، اهمیّت بیشترى به دعا خواهى داد چرا که دعا مى تواند ما را به سعادت و کمال هر چه بیشتر برساند.