لطفا لبخند بزنید
37 بازدید
ناشر: وثوق
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 4
زبان : فارسی
آیا شما هنگامى که با دیگران روبرو مى شوید لبخند به لب دارید؟ آیا مى دانید با لبخند مى توانید در مسیر کمال و معنویت گام بردارید؟ آیا خبر دارید که در دین اسلام، لبخند به عنوان صدقه معرفى شده است؟ صدقه اى که مى تواند بلاها را از شما دور کند و رحمت الهى را به سوى شما جذب کند. آیا مى دانید همین لبخند مى تواند تأثیر بسیار مثبتى بر روحیّه و روان شما داشته باشد؟ آیا از ارتباط عضلات چهره خود با سیستم عصبى مغز آگاهى دارید؟ آیا از نقش لبخند در ترشّح هورمون هایى که موجب شادابى و نشاط شما مى شوند خبر دارید؟ این کتاب به شما کمک مى کند تا آگاهى و شناخت شما نسبت به فایده هاى لبخند بیشتر شود. لبخند بهترین اکسیر جوانى است که بشر در اختیار دارد و شما مى توانید با لبخند جذاب تر و زنده تر و جوان تر به نظر بیایید. لبخند اثرات بسیار مثبتى بر نظام اجتماعى ما دارد و مى تواند فضاى جامعه ما را لذت بخش کند. امیدوارم با خواندن این کتاب تصمیم بگیرید که همواره گل لبخند به لب داشته باشید و این هدیه ارزشمند را به همه اطرافیان خود ارزانى دارید. به امید آن روزى که همه ما در هنگام دیدار همسر، فرزند، پدر، مادر و دوستان خود، با تبسّمى زیبا ظاهر شویم و به این وسیله شاهد رشد عشق و صمیمیّت در میان جامعه خود باشیم. این کتاب را به همه أساتید خود هدیه مى کنم که آنان بودند که با زحمات خویش، باعث رشد و کمال من شدند.