قصه معراج
38 بازدید
ناشر: وثوق
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 4
زبان : فارسی
براى تو مى نویسم ! به راستى که نوشتن براى تو افتخار من است. اى که عشق حضرت على(ع) به سینه ات دارى ! و چون نام زیبایش را مى شنوى، اشک شوق در چشم هایت حلقه مى زند. من مى خواهم تو را به سفرى آسمانى ببرم. آیا با من مى آیى؟ من و تو مى خواهیم به همراه پیامبر به آسمان ها برویم و ببینیم که در آن بالا، چه خبرهایى بوده است؟ حتماً سؤال مى کنى که چگونه؟ با خواندن این کتاب، مى توانى از همه آنچه در سفر معراج پیامبر روى داده است با خبر شوى ! من با مراجعه به احادیث اهل بیت(ع)، این سفر را برایت به تصویر مى کشم. امیدوارم که این کتاب برایت مفید باشد. این کتاب را به مادر مهربان خود، اهدا مى کنم چرا که مهر او، معراج دل من است.