داستان ظهور
41 بازدید
ناشر: وثوق
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 5
زبان : فارسی
یار ما سفر کرده بود، من منتظر بودم، تو منتظر بودى، او هم منتظر! همه در انتظار آمدن بهار بودند و براى دیدن آن، لحظه شمارى مى کردند. و من قلم در دست گرفتم; یک سال، در میان ده ها کتاب به دنبال گمشده خود دویدم. مى خواستم آمدن او را براى تو به تصویر کشم; تصویرى که از سخن امامان معصوم، برگرفته باشد، تصویرى زیبا که تو را شیفته آمدنش کند. و چنین بود که با مراجعه به بیش از صد کتاب، این متن را برایت آماده کردم. تو مى توانى دلیل سخنان مرا، در حدیث هایى بیابى که در پى نوشت ها آورده ام. اکنون نوبت توست تا کتاب خودت را بخوانى و اشتیاق تو به آمدن امام زمان(ع)بیشتر شود. و بدانى که «داستان ظهور»، چقدر دل ها را امیدوار مى کند. این کتاب را به همه همیاران مؤسسه اندیشه سبز شیعه، اهدا مى کنم; زیرا به همّت آنان بود که ما توانستیم به هدف خود برسیم.