کتاب همسر دوست داشتنی
37 بازدید
ناشر: وثوق
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 23
زبان : فارسی
آیا شما براى بهتر زندگى کردن، برنامه اى دارید؟ آیا مى دانید چگونه مى توانید محیط خانه خود را از عشق و صمیمیّت پر کنید؟ آیا تا به حال، به این نتیجه رسیده اید که همه ما نیازمند آموزش در زمینه زندگى زناشویى هستیم؟ خواهرم ! آیا اتاق تنهایى شوهر خود را مى شناسید؟ هنگامى که شریک زندگیتان از شما فاصله مى گیرد به چه فکر مى کنید؟ آیا خواهان کمال معنوى هستید؟ آیا مى خواهید خدا به شما نظر مرحمت بکند؟ آیا دوست دارید ثواب هزار شهید را داشته باشید؟ برادرم ! آیا مى دانید همسر شما چگونه به شما امتیاز مى دهد؟ آیا مى دانید که شریک زندگى شما نیاز به سخن گفتن دارد؟ وقتى همسر شما در حالت یأس قرار مى گیرد چه مى کنید؟ آیا خیر دنیا و آخرت را مى خواهید؟ این کتاب را براى همه مردان و زنانى نوشته ام که مى خواهند در زندگى زناشویى خویش شاهد عشق و صمیمیّت بیشترى باشند. من تلاش کرده ام که با نگاهى نو به آموزه هاى دینى در شناخت بهتر زندگى زناشویى به شما کمکى کرده باشم. این کتاب در دو فصل تنظیم شده است، آقایان با خواندن فصل اوّل، مى توانند مرد بهترى براى همسرشان باشند و همچنین خانم ها با خواندن فصل دوم مى توانند زن بهترى براى شوهرشان باشند. البتّه از همه برادران و خواهرانم مى خواهم که هر دو فصل کتاب را بخوانند زیرا فقط در این صورت است که به علّت نوشتن این کتاب پى مى برید.