انتخاب اسم فقط با هماهنگى حکومت
74 بازدید
تاریخ ارائه : 4/9/2013 10:16:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

فصلي از كتاب روشني مهتاب 

 (شهادت حضرت زهرا (س) دروغ نيست - جواب به شبهات دشمنان )
جواب به شبهات 

لينك كتاب 

http://www.m12.ir/oneBookReader.php?id=137

مى گويند اگر ميان على(ع) و عُمَر اختلافى بوده است، چرا على، فرزند خود را عُمَر نام نهاد؟

شما از على چه ساخته ايد؟ على كسى است كه فرزندانش را به نام قاتل همسرش نام گذارى مى كند؟ اگر واقعاً، عُمَر قاتل فاطمه بود، آيا على نام فرزندش را عُمَر مى گذاشت؟ 
عزيز دل برادر! نكند تو خيال مى كنى كه اسم عُمَر فقط مخصوص خليفه دوم بوده است! 
عُمَر، از نام هاى متعارف آن روزگار بوده است. آيا خبر دارى كه 21 نفر از ياران پيامبر، نامشان «عُمَر» بوده است؟
o o o
«ابوجهل» را مى شناسى؟ همان كسى كه براى نابودى اسلام تلاش زيادى نمود، همان كه سميّه و ياسر را شكنجه داد و آنان را شهيد كرد. همان كه بارها و بارها پيامبر را اذيّت و آزار نمود. 
حتماً مى دانى نام اصلى «ابوجهل»، «عَمرو» بود. اكنون وقتى من تاريخ را مى خوانم مى بينم كه امام سجاد(ع)نام يكى از فرزندان خود را «عمرو» نهاده است![1]
آيا هيچ انسان عاقلى احتمال مى دهد كه امام سجاد(ع) به خاطر علاقه اى كه به ابوجهل داشت، نام اصلى ابوجهل را براى فرزند خود انتخاب كرد؟
نام «عمرو» يكى از نام هاى متعارف آن زمان بود، براى همين امام سجاد(ع)اين نام را براى فرزند خود انتخاب نمود، همان گونه كه «عُمَر» نام متعارف آن روزگار بود.
بگذار مطلب ديگرى براى تو بگويم: 
هر مسلمان آزاده اى از يزيد، قاتل حسين(ع) نفرت دارد، يزيد كه جنايات زيادى انجام داد و فرزند پيامبر را مظلومانه به شهادت رساند.
وقتى تاريخ را مى خوانى مى بينى كه نام حدود 10 نفر از ياران امام سجاد و امام باقر(س) يزيد بوده است!
آيا مى خواهى نام بعضى از آن ها را براى تو بگويم: يزيدبن عبدالملك، يزيدبن صانع، يزيدكُناسى و ...
جالب است كه نام يكى از ياران امام باقر(ع)، شمر بوده است! تو كه مى دانى اين شمر بود كه سر از بدن حسين(ع) جدا نمود.[2]
آيا مى توان گفت كه اين نام گذارى ها به علّت محبوبيت يزيد و شمر در ميان شيعيان بوده است؟ 
كدام انسان عاقل اين را مى پذيرد.
علّت اين نام گذارى ها چه بوده است؟ چرا نام تعدادى از ياران و نزديكان امام باقر و امام صادق(س)يزيد بوده است؟ 
آرى! در آن روزگار نام يزيد، نام متعارفى بود و هرگز اين نام گذارى به علّت محبوبيت يزيد نبوده است، نام عُمَر هم نام متعارف در فرهنگ عرب بوده است و اگر على(ع) نام فرزند خود را عُمَر مى گذارد، نشانه دوستى با عُمَر نبوده است. 
o o o
در مورد استاد ذَهَبى برايت سخن گفتم، او از دانشمندان اهل سنّت است و در زمينه علوم مختلف بيش از صد كتاب نوشته است، اكنون من در حضور او هستم، مى خواهم از او سؤال بنمايم:
ــ استاد ذَهَبى! آيا شما مى دانيد چرا على(ع) نام يكى فرزندان خود را عُمَر نهاد؟
ــ چه كسى مى گويد على نام فرزند خود را عُمَر نهاد؟
ــ يعنى نام هيچ كدام از فرزندان على، عُمَر نبوده است؟ 
ــ من كى اين حرف را زدم؟
راستش را بخواهيد من كمى گيج مى شوم، استاد مى گويد على(ع) نام فرزند خود را عُمَر نگذاشته است، و از طرف ديگر مى گويد عُمَربن على در كربلا شهيد شده است؟
وقتى استاد ذَهَبى متوجّه تعجّب من مى شود، چنين مى گويد: 
ــ آخر وقتى شما تاريخ را با دقّت نمى خوانيد، به اين مشكلات برخورد مى كنيد، من نمى دانم چرا اين قدر شما به تاريخ بى توجّه شده ايد؟
ــ حق با شماست، استاد!
ــ گوش كن! در زمان خلافت عُمَر، خداوند به على فرزند پسرى داد، وقتى عُمَر از ماجرا باخبر شد، تصميم گرفت تا خودش نامى براى آن فرزند انتخاب كند، اينجا بود كه عُمَر نام خودش را بر روى آن پسر گذاشت.
ــ عجب! يعنى خود عُمَر اين نام براى او انتخاب كرد؟
ــ بله!
از استاد تشكّر مى كنم كه مرا از اين ماجرا مطّلع كرد، با او خداحافظى مى كنم.
با تو هستم! اى كسى كه مى گفتى چرا على، نام عُمَر را بر روى پسر خود گذاشته است! كجايى؟ آيا سخن استاد ذَهَبى را شنيدى؟ اين عُمَر بود كه اين نام را بر روى فرزند على(ع) گذاشت.[3]
تو چرا بدون اين كه تاريخ را بخوانى، سخن مى گويى؟
البتّه تو مى توانى كتاب علامه بَلاذُرى را هم بخوانى، او هم از اهل سنّت است. او در كتاب خود مى نويسند: «عُمَر، نام فرزند على را همنام خود قرار داد».[4]
o o o
تو مى گويى: نام يكى از فرزندان على، ابوبكر است، چرا على اين نام را براى فرزند خود انتخاب نمود؟ اين پسر على در كربلا شهيد شد، اين نام در فهرست شهداى كربلا آمده است: «ابوبكربن على». 
وقتى اين سؤال تو را مى شنوم، تعجّب مى كنم، تعجّب من اين است كه تو اين قدر با فرهنگ عرب بيگانه هستى!
برادر! ابوبكر، «نام» نيست، بلكه «كُنيِه» است!
«نام» و «كنيه» با هم فرق دارند. «نام»، اسم اصلى شخص است كه موقع ولادت بر فرد مى گذارند، امّا «كنيه»، چيزى شبيه لقب است، كنيه را معمولا خود فرد انتخاب مى كند.
يك مثال بزنم: نام پيامبر ما، محمّد(ع)است، پيامبر هنوز به پيامبرى مبعوث نشده بود كه خدا به او پسرى داد، پيامبر نام او را قاسم نهاد (البتّه اين پسر بعد از چند سال از دنيا رفت). پيامبر، بعد از تولد قاسم، براى خودش كنيه «ابوالقاسم» را انتخاب نمود، «ابوالقاسم» يعنى پدر قاسم!
تو مى گويى كه على نام پسرش را ابوبكر گذاشت، عزيزم! اصلاً «ابوبكر» نام نيست، كنيه است، يعنى «پدربكر». 
آرى! ابوبكر، كنيه است، نام اصلى خليفه اول، «عتيق» بوده است، كنيه او «ابوبكر» بوده است!
خدا به على(ع) پسرى داد، على(ع)اسم او را «عبدالله» گذاست، اين پسر بعدها براى خود، كنيه «ابوبكر» را انتخاب كرد.
اى برادر! من دوست دارم قدرى بيشتر مطالعه كنى، ابوالفرج اصفهانى كه از دانشمندان اهل سنّت است، چنين مى نويسد: «عبد الله بن على در كربلا كشته شد».[5]
او نام اين شهيد كربلا را مى برد، آرى! كنيه او، ابوبكر بود، امّا اين كنيه را على(ع)انتخاب نكرد.[6]
o o o
تو به سخن خويش ادامه مى دهى و مى گويى: نام يكى از پسران على، عثمان است، چرا على اين نام را براى فرزند خود انتخاب نمود؟
برادر! تو فكر مى كنى كه در آن روزگار، فقط خليفه سوم، اسمش، عثمان بوده است؟ 
تو برادر سُنّى من هستى، دوست دارم كه تو بيشتر اهل مطالعه باشى. اسم خليفه سوم، عثمان بن عَفّان است. (يعنى عثمان پسر عَفّان).
ما يك عثمان ديگرى هم داريم، اسم او عثمان بن مَظعُون است، (يعنى عثمان پسر مظعون).
تو چقدر اين عثمان بن مظعون را مى شناسى؟ 
او يكى از ياران باوفاى پيامبر بود و براى اسلام زحمت زيادى كشيد، در ماجراى جنگ خندق، او يكى از سربازان سپاه اسلام بود، دشمنان اسلام در آن جنگ، تيرى به او زدند. او مجروح شد و بعد از مدّتى به شهادت رسيد.
آيا شنيده اى كه على(ع) به او علاقه زيادى داشت. 
چند سال بعد از شهادت عثمان بن مظعون، خدا به على(ع)پسرى داد، على(ع)نام او را عثمان نهاد و فرمود: «من نام اين فرزندم به ياد برادرم عثمان بن مظعون، عثمان مى نامم».[7]
اين سخن على(ع) را به خاطر بسپار و هرگز آن را فراموش نكن! على(ع)آن قدر به عثمان بن مظعون علاقه داشت كه او را برادر خود معرّفى مى كند.
o o o
آيا مى دانى كه 26 نفر از ياران پيامبر، نام آن ها عثمان بوده است؟ 21 نفر از اصحاب پيامبر، نامشان «عُمَر» بوده است و سه نفر از ياران پيامبر هم كنيه آن ها «ابوبكر» بوده است؟[8][1] .  الإرشاد ج 2 ص 20.
[2] .  روى الشيخ الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر عن أبيه (شمر بن يزيد)، في كتاب من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 335، وراجع رجال الطوسي الرقم 3507، حيث ذكر كذا: «عمرو بن شمر بن يزيد، أبو عبد الله الجعفي الكوفي»، وراجع أيضاً جامع الرواة ج 1 ص 402، حيث ذكر كذا: «شمر بن يزيد».
[3] .  «عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي، يروي عن أبيه، وعنه: ابنه محمّد بقي حتّى وفد على الوليد ليولّيه صدقة أبيه. ومولده في أيّام عمر، فعمر سمّاه باسمه»: سير أعلام النبلاء ج 4 ص 134.
[4] .  «كان عمر بن الخطّاب سمّى عمر بن عليّ باسمه»: أنساب الأشراف ص 192.
[5] .  «قُتل عبد الله بن عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) وهو ابن خمس وعشرين سنة، ولا عقب له»: مقاتل الطالبيين ص 54.
[6] .  «عبد الله بن عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)، قُتل بكربلاء»، راجع: رجال الطوسي الرقم 1001 ص 103، رجال ابن داود ص 210.
[7] .  «وعثمان بن عليّ الذي روى عن عليّ أنّه قال: إنّما سمّيته باسم أخي عثمان بن مظعون»: مقاتل الطالبيّين ص 55، بحار  الأنوار ج 45 ص 38.
[8] .  راجع الإصابة في تمييز الصحابة ج 4 ص 447 ـ 463، ص 597 ـ 587.